Dagtochten

Beneden Regge packraftronde (14km) Lopen/varen

De Regge is een natuurlijk ingerichte rivier die prachtig door het Overijsselse landschap kronkelt. Hij begint ten zuiden van Diepenheim bij de Schipbeek en mondt na ruim 65 kilometer uit in de Overijsselse Vecht bij Ommen. Veel voormalige landbouwpercelen zijn omgevormd naar nieuwe natuurgebieden.
De rivier is een belangrijk leefgebied voor planten en dieren.

 

 

Packraftronde Oude Rijnstrangen (13km) lopen/varen

De Oude Rijn in de Gelderse gemeente Zevenaar is een oude loop van de Boven-Rijn. De uit twee waterlopen bestaande dode rivierloop is in totaal 21,7 km lang. Het was tot het gereed komen van het Pannerdensch Kanaal in 1707 de hoofdroute die het Rijnwater volgde richting Noordzee. De Oude Rijn wordt beheerd door waterschap Rijn en IJssel. Het gebied Rijnstrangen waar hij in ligt is een gevarieerd landschap van oeverwallen, stroomruggen, crevassegeulen, oude beddingen en kommen. Naast enkele kleine dorpen bestaat het vooral uit landbouwgronden en natuurgebieden.

 

Packraftronde Roer van Vlodrop naar Roermond (20km) Varen/bus retour

Het Roerdal is het woongebied van ijsvogels, bevers en bijzondere libellen. Het Nederlandse gedeelte is (in tegenstelling tot het grootste deel van het Duitse) niet gekanaliseerd.  In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de Roer sterk vervuild door het spoelwater van de vele Duitse steenkoolmijnen. Na de sluiting van de Duitse mijnen werd de rioolzuivering in Duitsland en Nederland sterk verbeterd. Het water is nu zo schoon dat er forellen en meer dan 30 soorten vissen terug zijn. Na een afwezigheid van 125 jaar is in 2006 de zalm weer teruggekeerd in de Roer.